Kyouran Kazoku Nikki

No.11367180 ViewReplyOriginalReport
So is she the real Enka?