No.11340975 ViewReplyOriginalReport
Halp /a/! I am in need of good OVAS to watch TODAY.
My tastes:
Ichigo Mashimaro
Kyou No Go No Ni

No Lolicon fan here! SRSLY!