No.11305231 ViewReplyOriginalReport
Pikachu vs Goku vs Kenshiro vs Jotaro vs Dio
Who would win?