No.11259073 ViewReplyOriginalReport
Fuck you akibakko. Fuck you.