No.11123384 ViewReplyOriginalReport
fuck, she was worse than Nana