Kyoran Kazoku Nikki = Haruhi

No.11081807 ViewReplyOriginalReport
Kyouka (cat girl) = Haruhi
Ouka (glasses guy) = Kyon
Ginka (fag) = Koizumi
Hyouka (robot) = Yuki
Yuuka (loli) = Asahina

Teika (lion) = ?
Gekka (jellyfish) = ?
? = Akakura
? = Taniguchi
etc.

Discuss