No.11080340 ViewReplyOriginalReport
ORE NI
ORE WA
ORE GA

ZERO DA!