No.11001617 ViewReplyOriginalReport
Japan calls Suzaku Uzaku. I think we should too, to be more like Nippon banzai.