No.10968550 ViewReplyOriginalReport
-kun
-dono
-san
-senpai
-sensei
-chii
-dozo

OH HELL MAKE IT STOP