No.10824024 ViewReplyOriginalReport
ITT: You rage, you lose
http://youtube.com/user/kyakun001