No.10755045 ViewReplyOriginalReport
GOOD shonen: Hokuto No Ken
BAD shonen: One Piece

Know the difference.