No.10714279 ViewReplyOriginalReport
call me slowpoke if you must

but Higurashi Rena = FF5 Reina/Lenna