No.10618501 ViewReplyOriginalReport
who would win in a fight, Naruto or Ichigo?