No.10554937 ViewReplyOriginalReport
Tarou you fucking moron!

Why does everyone make mai waifu so sad? ;_;