No.10472198 ViewReplyOriginalReport
Vizard chapter

Aizen was Shinji's VC