No.10432974 ViewReplyOriginalReport
you rage you lose