No.10396530 ViewReplyOriginalReport
Isn't Naruto theoretically still a guy when he preforms the sexy-no-jutsu?