makoto

No.10325722 ViewReplyOriginalReport
i dont understand why so many ppl hate makoto