No.10285088 ViewReplyOriginalReport
Hey /a/! Hey /a/! I'm gonna beat Yugi right?