No.10271149 ViewReplyOriginalReport
hai /a/
i'm frum /v/ lawl

n e way ur preshus kona-sama hapenz 2 b klaymen. i hope ur hapy