No.10268317 ViewReplyOriginalReport
Can we have a Shichitenhakki Shijou Shugi thread too?