No.10266506 ViewReplyOriginalReport
What are some good early spring anime? Stuff like Kodomo No Jikan, Moetan, Ichigo Mashimaro, Ryofuko-chan, etc.