No.10243861 ViewReplyOriginalReport
My lovely Kyou, so ...ugly.