!ozOtJW9BFA No.10239973 ViewReplyOriginalReport
I just finished Gurren-Lagann. Pretty shitty, ne? ^_^