Top 5 most homoerotic (female) anime

No.10223971 ViewReplyOriginalReport
1) Maria-sama
2) Simoun
3) Kashimashi
4) Najica Blitz Tactics
5) Ichigo Mashimaro