No.10196688 ViewReplyOriginalReport
What are some good early spring anime? Stuff like Ichigo Mashimaro, Kodomo No Jikan, Moetan, CCS, etc.