No.10182712 ViewReplyOriginalReport
Asuka Langley 48% [ 312 ]
Kanu Unchou 51% [ 337 ]