!!bTfelQViuUO No.10110304 ViewReplyOriginalReport
Watashi wa love Naruto!! It's the saiko show of the season! Who else suki naruto?
uguu...