Kure☆Shin

No.10069628 ViewReplyOriginalReport
Konata Izumi = Shinnosuke Nohara
Kagami Hiragi = Tohru Kazama
Tsukasa Hiragi = Masao Sato
Miyuki Takara = Bô-chan
?????? = Nene Sakurada

Soujiro Izumi = Hiroshi Nohara (a no brainer)

Am I the only one who noticed that?