Kawaii Battle '08!

No.10055492 ViewReplyOriginalReport
Who's cuter, Konata or Fuuko? YOU DECIDE 4CHAN!