No.10054927 ViewReplyOriginalReport
FUCK YOU SUZAKU.