!!bTfelQViuUO No.10031866 ViewReplyOriginalReport
Konikuchuwa gozaidumasu minda san.. anoo...watashi wa have a question for anta...watashi wa.... ano... chyotto...watashi wa don't know if it's a ii idea to ask but...um uguu...am...uguuu.....wa...watashi wa kawaii? KYAA~~~uguu...that was so hazukashi...please be kind uguu....